Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

          Projekty     
     
Stáže
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Sledování výskytu plevelů v porostech obilnin a řepky v provozních podmínkách
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Sledování výskytu plevelů v porostech obilnin a řepky v provozních podmínkách
Abstrakt:
V práci byl zmapován výskyt plevelů v plodinách ozimé pšenice a ozimé řepky na pozemcích společnosti DZS Struhařov, a. s., podnik se nachází ve Středočeském kraji nachází 6 km od Benešova u Prahy. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou v období jaro 2005 - podzim 2007. Ve sledovaném období byla nejrozšířenějším plevelem violka rolní, která se vyskytovala v obou plodinách. V ozimé pšenici bylo za celou dobu sledování zjištěno celkem 1808 jedinců violky, což představuje 45 % ze všech plevelů. V ozimé řepce bylo za celou dobu sledování zjištěno 2638 jedinců violky rolní, to činí 77 % ze všech plevelů. Další významné plevele, které se vyskytovaly v obou plodinách, jsou kokoška pastuší tobolka, penízek rolní a pýr plazivý. V budoucnu, můžeme předpokládat, že bude nadále působit značné problémy violka rolní, z dalších plevelů by se mohly potenciálně uplatnit kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pýr plazivý. Tyto plevele se pravidelně po celou dobu pozorování vyskytovaly v plodinách, jestliže se jejich výskyt podcení, může to způsobit vážné problémy.
Právní doložka:
Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:
ozimá pšenice, herbicid, ozimá řepka, plevele, violka rolní

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..