Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of weeds in cereals and oilseed rape stands in operating conditions"
Written by (author): Ing. Michal Sysel
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sledování výskytu plevelů v porostech obilnin a řepky v provozních podmínkách
Summary:V práci byl zmapován výskyt plevelů v plodinách ozimé pšenice a ozimé řepky na pozemcích společnosti DZS Struhařov, a. s., podnik se nachází ve Středočeském kraji nachází 6 km od Benešova u Prahy. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou v období jaro 2005 - podzim 2007. Ve sledovaném období byla nejrozšířenějším plevelem violka rolní, která se vyskytovala v obou plodinách. V ozimé pšenici bylo za celou dobu sledování zjištěno celkem 1808 jedinců violky, což představuje 45 % ze všech plevelů. V ozimé řepce bylo za celou dobu sledování zjištěno 2638 jedinců violky rolní, to činí 77 % ze všech plevelů. Další významné plevele, které se vyskytovaly v obou plodinách, jsou kokoška pastuší tobolka, penízek rolní a pýr plazivý. V budoucnu, můžeme předpokládat, že bude nadále působit značné problémy violka rolní, z dalších plevelů by se mohly potenciálně uplatnit kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pýr plazivý. Tyto plevele se pravidelně po celou dobu pozorování vyskytovaly v plodinách, jestliže se jejich výskyt podcení, může to způsobit vážné problémy.
Formula clause:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:ozimá pšenice, herbicid, ozimá řepka, plevele, violka rolní

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..