Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

     Výuka     
     
Publikace     
Stáže
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
Autor:
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je vyhodnocení zaplevelení při rozdílném hnojení dusíkem. Vyhodnocení bylo provedeno na polní pokus v dlouhodobé monokultura ječmene jarního, který byl založen od roku 1970 v Žabčicích. Hnojení dusíkem bylo aplikováno ve 3 variantách. První varianta 30 kg N.ha-1, druhá 60 kg N.ha-1 a třetí 90 kg N.ha-1. Dále jsou v pokusu použity rozdílné varianty hospodaření se slámou probíhalo: zaorání, odklid a pálení. Zpracování půdy má dvě varianty tradičně a minimalizačně. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzami DCA a RDA. Jen malé část plevelných druhů byla ovlivněno přímo hnojením dusíkem např.: Stachys palustris, Lamium purpureum, Persicaria lapathifolia atd. Ostatní plevelné druhy byly ovlivněny s největší pravděpodobností jinými faktory než dávkou dusíku a to především zpracováním slámy a půdy.
Právní doložka:
Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:
hnojení dusíkem, ječmen jarní, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..