Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybraném zemědělském podniku
Autor: Ing. Anna Hrdinová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybraném zemědělském podniku
Abstrakt:Cílem práce bylo stanovit aktuální zaplevelení polních plodin v zemědělském podniku SILYBA a.s., který své pozemky obhospodařuje na úpatí Orlických hor ve Východních Čechách. Sledovanými plodinami byla ozimá pšenice, oves setý, tritikale, brambory a kukuřice. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí metody odhadování pokryvnosti založené na principu fytocenologických snímků. V každé plodině bylo vybráno 8 -- 10 snímků (dle rozlohy pozemku) po pozemku náhodně rozmístěných. Ve sledovaném období byly nejvíce zastoupeny tyto druhy plevelů. V plodině tritikale Viola arvensis a Stellaria media, v kukuřici Elytrigia repens a Equisetum arvense, v bramborách Stellaria media a Chenopodium album, v ovsu setém Geranium pusillum a Fallopia convolvulus, v ozimé pšenici Viola arvensis a Galinsoga parviflora.
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana
Kľúčové slová:plodiny, pokryvnost, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..