Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
Autor: Ing. Jan Raus
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
Abstrakt:Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení zaplevelení zelenin, které jsou pěstovány ve venkovních pěstebních systémech a ve fóliovníku. Sledování bylo provedeno v soukromém podniku pana Langa v obci Bratčice roku 2006. Součet plevelných druhů proběhl plošnou metodou o jednotce 1m2 v těchto zeleninách: Capsicum annuum, Capsicum annuum (odr. Amy) a Lycopersicon lycopersicum. Nejčastějšími plevely v Capsicum annuum byly tyto druhy: Galinsoga parviflora, Digitaria sanquinalis a Stellaria media. Nejhojněji se vyskytujícími plevely v Lycopersicon lycopersicum byly: Galinsoga parviflora, Digitaria sanquinalis a Urtica urens. Nejčastějšími plevely v Capsicum annuum (odr. Amy) byly: Galinsoga parviflora, Urtica urens a Chenopodium album.
Právna doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:plevele, zelenina, rajče, paprika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..