Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
Lesson     Projects     Publications
     
Placements     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of composition of weed variations in garden plantations
Written by (author):
Ing. Jan Raus
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
Summary:
Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení zaplevelení zelenin, které jsou pěstovány ve venkovních pěstebních systémech a ve fóliovníku. Sledování bylo provedeno v soukromém podniku pana Langa v obci Bratčice roku 2006. Součet plevelných druhů proběhl plošnou metodou o jednotce 1m2 v těchto zeleninách: Capsicum annuum, Capsicum annuum (odr. Amy) a Lycopersicon lycopersicum. Nejčastějšími plevely v Capsicum annuum byly tyto druhy: Galinsoga parviflora, Digitaria sanquinalis a Stellaria media. Nejhojněji se vyskytujícími plevely v Lycopersicon lycopersicum byly: Galinsoga parviflora, Digitaria sanquinalis a Urtica urens. Nejčastějšími plevely v Capsicum annuum (odr. Amy) byly: Galinsoga parviflora, Urtica urens a Chenopodium album.
Formula clause:
Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:
plevele, zelenina, rajče, paprika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..