Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
Autor: Ing. Jan Raus
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
Abstrakt:Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení zaplevelení zelenin, které jsou pěstovány ve venkovních pěstebních systémech a ve fóliovníku. Sledování bylo provedeno v soukromém podniku pana Langa v obci Bratčice roku 2006. Součet plevelných druhů proběhl plošnou metodou o jednotce 1m2 v těchto zeleninách: Capsicum annuum, Capsicum annuum (odr. Amy) a Lycopersicon lycopersicum. Nejčastějšími plevely v Capsicum annuum byly tyto druhy: Galinsoga parviflora, Digitaria sanquinalis a Stellaria media. Nejhojněji se vyskytujícími plevely v Lycopersicon lycopersicum byly: Galinsoga parviflora, Digitaria sanquinalis a Urtica urens. Nejčastějšími plevely v Capsicum annuum (odr. Amy) byly: Galinsoga parviflora, Urtica urens a Chenopodium album.
Právní doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:plevele, zelenina, rajče, paprika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..