Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi hvězdnicovitých
Autor: Ing. Tomáš Molata
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi hvězdnicovitých
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit jaká je klíčivost nažek pampelišky lékařské na nezemědělské půdě a jakým způsobem ovlivňuje stanoviště, na kterém rostlina pampelišky lékařské roste klíčivost jejích nažek. Sběr semenného materiálu byl proveden ve třech lokalitách. Na zájmovém území byla vybrána rozdílná stanoviště, na nichž se pampeliška lékařská vyskytovala. Byly to Oravská Lesna hnojené pole a louka, Zubří úhor a sídliště, Bílá stanoviště u lesa. Získaná data byla zapsána do počítačového programu Excel. Tento program byl použit k vypočítání průměrné klíčivosti a hmotnosti semen, procenta klíčivosti a dále byl využit ke grafickému zpracování dat. Ke statistickému zpracování bylo použito počítačového programu Unistat, byla aplikována analýza rozptylu a následně metody minimální průkazné diference (LSD). Zjištěná celková průměrná hmotnost sta nažek byla 0,0713 g. Statisticky vysoce průkazně vyšší hmotnost byla zjištěna u nažek ze stanovišť, na kterých nedocházelo ke zpracování půdy a postřikům herbicidy (0,0794 g; 0,0792 g). Hmotnosti nažek z ostatních stanovišť byly nižší, jejich rozdíly byly statisticky neprůkazné. Průměrná klíčivost nažek pampelišky lékařské byla přibližně 62,5%. Projevil se vliv stanoviště na klíčivost nažek. Nejvyšší průměrná klíčivost byla zjištěna na stanovišti, kde nedocházelo ke zpracování půdy (78%), naopak nejnižší průměrná klíčivost (48%) byla na stanovišti, kde docházelo k agrotechnickým zásahům. U klíčivosti nažek se také projevil vliv světelných podmínek. Světlo u pampelišky lékařské klíčení podporuje. Pampeliška lékařská se v našem státě vyskytuje prakticky po celém území. Osídluje nezemědělskou i zemědělskou půdu. Svým velmi časným a rychlým rozvojem potlačuje zvláště na jaře mladé rostliny pícnin. Významně snižuje výnosy lučních porostů a víceletých pícnin pěstovaných na orné půdě. Regulace pampelišky lékařské je složitá vzhledem k neustálému náletu nažek. Z výsledků je zřejmé, že na orné půdě jejímu rozšíření brání uplatňování agrotechnických zásahů. Současně je velmi důležité regulovat rostliny rostoucí mimo ornou půdu.
Kľúčové slová:Taraxacum officinale Weber in Wiggers, pampeliška lékařská, hmotnost a klíčivost nažek

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..