Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi hvězdnicovitých
Autor: Ing. Tomáš Molata
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi hvězdnicovitých
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit jaká je klíčivost nažek pampelišky lékařské na nezemědělské půdě a jakým způsobem ovlivňuje stanoviště, na kterém rostlina pampelišky lékařské roste klíčivost jejích nažek. Sběr semenného materiálu byl proveden ve třech lokalitách. Na zájmovém území byla vybrána rozdílná stanoviště, na nichž se pampeliška lékařská vyskytovala. Byly to Oravská Lesna hnojené pole a louka, Zubří úhor a sídliště, Bílá stanoviště u lesa. Získaná data byla zapsána do počítačového programu Excel. Tento program byl použit k vypočítání průměrné klíčivosti a hmotnosti semen, procenta klíčivosti a dále byl využit ke grafickému zpracování dat. Ke statistickému zpracování bylo použito počítačového programu Unistat, byla aplikována analýza rozptylu a následně metody minimální průkazné diference (LSD). Zjištěná celková průměrná hmotnost sta nažek byla 0,0713 g. Statisticky vysoce průkazně vyšší hmotnost byla zjištěna u nažek ze stanovišť, na kterých nedocházelo ke zpracování půdy a postřikům herbicidy (0,0794 g; 0,0792 g). Hmotnosti nažek z ostatních stanovišť byly nižší, jejich rozdíly byly statisticky neprůkazné. Průměrná klíčivost nažek pampelišky lékařské byla přibližně 62,5%. Projevil se vliv stanoviště na klíčivost nažek. Nejvyšší průměrná klíčivost byla zjištěna na stanovišti, kde nedocházelo ke zpracování půdy (78%), naopak nejnižší průměrná klíčivost (48%) byla na stanovišti, kde docházelo k agrotechnickým zásahům. U klíčivosti nažek se také projevil vliv světelných podmínek. Světlo u pampelišky lékařské klíčení podporuje. Pampeliška lékařská se v našem státě vyskytuje prakticky po celém území. Osídluje nezemědělskou i zemědělskou půdu. Svým velmi časným a rychlým rozvojem potlačuje zvláště na jaře mladé rostliny pícnin. Významně snižuje výnosy lučních porostů a víceletých pícnin pěstovaných na orné půdě. Regulace pampelišky lékařské je složitá vzhledem k neustálému náletu nažek. Z výsledků je zřejmé, že na orné půdě jejímu rozšíření brání uplatňování agrotechnických zásahů. Současně je velmi důležité regulovat rostliny rostoucí mimo ornou půdu.
Klíčová slova:Taraxacum officinale Weber in Wiggers, pampeliška lékařská, hmotnost a klíčivost nažek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..