Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of achenes germination of spreading species from Asteraceae family
Written by (author): Ing. Tomáš Molata
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi hvězdnicovitých
Summary:Cílem této práce je zjistit jaká je klíčivost nažek pampelišky lékařské na nezemědělské půdě a jakým způsobem ovlivňuje stanoviště, na kterém rostlina pampelišky lékařské roste klíčivost jejích nažek. Sběr semenného materiálu byl proveden ve třech lokalitách. Na zájmovém území byla vybrána rozdílná stanoviště, na nichž se pampeliška lékařská vyskytovala. Byly to Oravská Lesna hnojené pole a louka, Zubří úhor a sídliště, Bílá stanoviště u lesa. Získaná data byla zapsána do počítačového programu Excel. Tento program byl použit k vypočítání průměrné klíčivosti a hmotnosti semen, procenta klíčivosti a dále byl využit ke grafickému zpracování dat. Ke statistickému zpracování bylo použito počítačového programu Unistat, byla aplikována analýza rozptylu a následně metody minimální průkazné diference (LSD). Zjištěná celková průměrná hmotnost sta nažek byla 0,0713 g. Statisticky vysoce průkazně vyšší hmotnost byla zjištěna u nažek ze stanovišť, na kterých nedocházelo ke zpracování půdy a postřikům herbicidy (0,0794 g; 0,0792 g). Hmotnosti nažek z ostatních stanovišť byly nižší, jejich rozdíly byly statisticky neprůkazné. Průměrná klíčivost nažek pampelišky lékařské byla přibližně 62,5%. Projevil se vliv stanoviště na klíčivost nažek. Nejvyšší průměrná klíčivost byla zjištěna na stanovišti, kde nedocházelo ke zpracování půdy (78%), naopak nejnižší průměrná klíčivost (48%) byla na stanovišti, kde docházelo k agrotechnickým zásahům. U klíčivosti nažek se také projevil vliv světelných podmínek. Světlo u pampelišky lékařské klíčení podporuje. Pampeliška lékařská se v našem státě vyskytuje prakticky po celém území. Osídluje nezemědělskou i zemědělskou půdu. Svým velmi časným a rychlým rozvojem potlačuje zvláště na jaře mladé rostliny pícnin. Významně snižuje výnosy lučních porostů a víceletých pícnin pěstovaných na orné půdě. Regulace pampelišky lékařské je složitá vzhledem k neustálému náletu nažek. Z výsledků je zřejmé, že na orné půdě jejímu rozšíření brání uplatňování agrotechnických zásahů. Současně je velmi důležité regulovat rostliny rostoucí mimo ornou půdu.
Key words:Taraxacum officinale Weber in Wiggers, pampeliška lékařská, hmotnost a klíčivost nažek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..