Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných polních plodinách
Autor: Ing. Jitka Rašková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných polních plodinách
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách a sledovat druhovou diverzitu plevelů v jednotlivých plodinách. Práce byla provedena v rodinném zemědělském podniku v bramborářské výrobní oblasti v katastru obce Zubří v kraji Vysočina. Zaplevelení bylo sledováno v ovsu setém, ječmenu jarním, pšenici ozimé, kukuřici a hrachu setém. Výsledky zaplevelení byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z výsledků je patrné, že v ovsu setém byly nejčastějí tyto druhy: Chenopodium album, Cirsium arvense, Polygonum aviculare a Atriplex patula. V porostu ječmene jarního se nejvíce vyskytovaly Cirsium arvense, Atriplex patula a Fallopia convolvulus. V pšenici ozimé byly nejčastěji Cirsium arvense, Polygonum aviculare a Galium aparine. V kukuřici byly nejčastěji druhy: Elytrigia repens, Polygonum aviculare a Cirsium arvense. V porostu hrachu setého se nejčastěji vyskytovaly Elytrigia repens, Cirsium arvense a Fallopia convolvulus.
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana.
Kľúčové slová:plevele, diverzita plevelů , polní plodiny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..