Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv odlišných způsobů zpracování půdy na plevele v porostech ozimé pšenice
Autor: Ing. Věra Hrubešová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv odlišných způsobů zpracování půdy na plevele v porostech ozimé pšenice
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv zpracování půdy na zaplevelení v ozimé pšenici. Na pokusném poli v kukuřičné výrobní oblasti byla pěstována pšenice ozimá po předplodině bob obecný, brambory pozdní a řepa krmná. Půda byla zpracována dvěma způsoby -- klasickou metodou s použitím orby a minimalizační technologií. Sledování probíhalo v letech 2007 a 2008 v katastru obce Letkovice. Z výsledků vyplývá, že při použití klasického zpracování půdy s orbou je zaplevelenost co do počtu jedinců a druhů plevelných rostlin vyšší než u minimalizační technologie. Z analýzy CCA je patrné, že klasické zpracování půdy s orbou upřednostňoval rozrazil perský, chundelka metlice, pryšec kolovratec a merlík bílý, na variantě s minimalizační technologií byl nejčastější svízel přítula, zemědým lékařský či plevel okoličnatý. Po předplodině bob obecný byla v porostech pšenice ozimé prokazatelně vyšší zaplevelenost než u předplodiny brambory pozdní a řepa krmná.
Právna doložka:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:plevele, zpracování půdy, předplodina, pšenice ozimá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..