Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv odlišných způsobů zpracování půdy na plevele v porostech ozimé pšenice
Autor: Ing. Věra Hrubešová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv odlišných způsobů zpracování půdy na plevele v porostech ozimé pšenice
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv zpracování půdy na zaplevelení v ozimé pšenici. Na pokusném poli v kukuřičné výrobní oblasti byla pěstována pšenice ozimá po předplodině bob obecný, brambory pozdní a řepa krmná. Půda byla zpracována dvěma způsoby -- klasickou metodou s použitím orby a minimalizační technologií. Sledování probíhalo v letech 2007 a 2008 v katastru obce Letkovice. Z výsledků vyplývá, že při použití klasického zpracování půdy s orbou je zaplevelenost co do počtu jedinců a druhů plevelných rostlin vyšší než u minimalizační technologie. Z analýzy CCA je patrné, že klasické zpracování půdy s orbou upřednostňoval rozrazil perský, chundelka metlice, pryšec kolovratec a merlík bílý, na variantě s minimalizační technologií byl nejčastější svízel přítula, zemědým lékařský či plevel okoličnatý. Po předplodině bob obecný byla v porostech pšenice ozimé prokazatelně vyšší zaplevelenost než u předplodiny brambory pozdní a řepa krmná.
Právní doložka:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:plevele, zpracování půdy, předplodina, pšenice ozimá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..