Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách.
Autor: Ing. Jana Zavadilová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách.
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení kulturních rostlin, který jsou pěstovány ve sklenících. Sledování bylo provedeno ve dvou podnicích z okolí města v Brna v roce 2006. Plevele byly počítány na 0,25 m2 v těchto kulturních rostlinách: Cucumis sativus, Gerbera jamesonii, Chrysanthema, Lycopersicon lycopersicum a Ficus benjamina. Nečastějšími plevely v Cucumis sativus byly druhy: Oxalis stricta, Avena fatua, Galium aparine, Stellaria media a Cirsium arvense. Nečastějšími plevely v Gerbera jamesonii byly druhy: Stellaria media a Oxalis stricta. Nečastějšími plevely v Chrysanthema byly druhy: Stellaria media a Polygonum aviculare. Nečastějšími plevely v Lycopersicon lycopersicum byly druhy: Stellaria media a Oxalis stricta. Nečastějšími plevely v Ficus benjamina byly druhy: Oxalis stricta, Stellaria media a Chenopodium album.
Právní doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:plevele, zahradní kultury, skleníky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..