Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Appraisal sort of weeds structure in gardens cultivation.
Written by (author): Ing. Jana Zavadilová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách.
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení kulturních rostlin, který jsou pěstovány ve sklenících. Sledování bylo provedeno ve dvou podnicích z okolí města v Brna v roce 2006. Plevele byly počítány na 0,25 m2 v těchto kulturních rostlinách: Cucumis sativus, Gerbera jamesonii, Chrysanthema, Lycopersicon lycopersicum a Ficus benjamina. Nečastějšími plevely v Cucumis sativus byly druhy: Oxalis stricta, Avena fatua, Galium aparine, Stellaria media a Cirsium arvense. Nečastějšími plevely v Gerbera jamesonii byly druhy: Stellaria media a Oxalis stricta. Nečastějšími plevely v Chrysanthema byly druhy: Stellaria media a Polygonum aviculare. Nečastějšími plevely v Lycopersicon lycopersicum byly druhy: Stellaria media a Oxalis stricta. Nečastějšími plevely v Ficus benjamina byly druhy: Oxalis stricta, Stellaria media a Chenopodium album.
Formula clause:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:plevele, zahradní kultury, skleníky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..