Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé
Autor: Ing. Jiří Škrabal
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé. Polní pokus byl založen na Školním zemědělském statku v Žabčicích. Ke každé plodině v rámci pětihonného osevního postupu byly zvoleny dvě varianty zpracování půdy (klasické zpracování půdy a minimalizace) a čtyři varianty hospodaření se slámou (aplikace hnojiva Beta-liq, aplikace DAM 390, aplikace Unifert a bez aplikace hnojiv). Hnojiva slouží k vyrovnání poměru C:N (mezi uhlíkem a dusíkem). Sláma všech plodin je po sklizni rozdrcena a ponechána na místě, po aplikaci hnojiva je podmítkou zapravena do půdy. V porostech s minimalizací byla intenzita zaplevelení vyšší než v porostech s klasickým zpracování půdy, počet plevelných druhů byl ale naopak nižší. Nejnižší intenzitu zaplevelení vykazovala varianta s aplikací DAM 390 s 5,80 ks.m-2 jedinců plevelů, varianta s aplikací Unifert měla 7,02 ks.m-2 plevelných jedinců, varianta s aplikací Beta-liq pak 8,59 ks.m-2 plevelů. Nejvyšší intenzitu zaplevelení měla varianta bez aplikace hnojiv s 9,59 ks.m-2 jedinců plevelů. Na všech variantách hospodaření byl převládajícím druhem svízel přítula (Galium aparine). Dále převládaly na variantě s aplikací Beta-liq opletka obecná (Fallopia convolvulus) a merlík bílý (Chenopodium album), na variantě s DAM 390 opět merlík bílý (Chenopodium album) a opletka obecná (Fallopia convolvulus) spolu s ostrožkou východní (Consolida orientalis), na variantě s aplikací hnojiva Unifert a bez aplikace hnojiv pak dominoval druh svízel přítula (Galium aparine). Nízká intenzita zaplevelení na variantě s DAM 390 zřejmě indikuje pro plevelné rostliny neoptimální dávku živin v tomto hnojivu. Nejvyšší intenzita zaplevelení na variantě bez aplikace hnojiv poukazuje pravděpodobně na skutečnost, že všechna hnojiva aplikovaná v jednotlivých variantách hospodaření se slámou mohla zvyšovat konkurenceschopnost pšenice ozimé vůči plevelům, a proto na variantě bez aplikace hnojiv byla intenzita zaplevelení nejvyšší.
Právna doložka:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:hospodaření se slámou, pšenice ozimá, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..