Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
     Projects
     
     
Placements     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Development of weeds in selected potato growths in operating conditions
Written by (author): Bc. Aneta Danielová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vývoj zaplevelení ve vybraných porostech brambor v provozních podmínkách
Summary:V teoretické části této diplomové práce je stručně popsán současný stav pěstování brambor v České republice a v Evropě, jednotlivé užitkové směry pěstování brambor a jsou zde uvedeny hlavní škodlivé činitele ohrožující pěstování a skladování brambor. Praktická část byla zaměřena na zhodnocení druhových spekter plevelů v porostech brambor. Bylo pozorováno celkem 6 pozemků ve třech letech (2017, 2018, 2019). Byl sledován výskyt jednotlivých druhů plevelných rostlin a počty jedinců. Následně byly statisticky vyhodnoceny rozdíly ve výskytu plevelů mezi vybranými pozemky a vliv termínů pozorování na výskyt plevelných druhů. V závěru práce jsou uvedeny doporučení na zefektivnění opatření na regulaci plevelů a omezení výskytu invazních druhů.
Key words:
Vysočina, pěstování brambor, flóra plevelů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..