Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     
          Publikace     
Stáže
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Závěrečná práce
Název práce:
Množitelské porosty jetelovin a plevele
Autor:
Ing. Radek Gregor
Pracoviště:
Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Množitelské porosty jetelovin a plevele
Abstrakt:V závěrečné práci byla prováděna analýza výskytu plevelů v množitelských porostech jetelovin. Do sledování byly zahrnuty dva druhy jetelů, a to jetel luční (Trifolium pratense) a jetel nachový (Trifolium incarnatum). Tyto dva jetele jsem zvolil pro velké zastoupení v množitelských porostech v okrese Žďár nad Sázavou. Z plevelných druhů jsem hodnotil především normovaný výskyt šťovíku tupolistého (Rumex obtusifolius) v kusech na sto metrů čtverečních. Tyto hospodářsky významné plevele patří mezi obtížně čistitelné, tudíž se jim věnuje zvýšená pozornost. Podklady pro vypracování závěrečné práce byly použity z výsledků uznávacího řízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně od roku 2014 do roku 2018.
Klíčová slova:
plevele, jetel luční, jetel nachový, šťovík tupolistý

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..