Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Plevele ve vybraných množitelských porostech hořčice bílé
Autor: Ing. Ivana Pačesová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Plevele ve vybraných množitelských porostech hořčice bílé
Abstrakt:ABSTRAKT Hubení plevelů představuje zásadní část práce agronoma a u intenzivně hospodařících podniků je vynakládáno až 70 % nákladů za herbicidy z veškerých ošetření porostů během roku. Z toho vyplývá, že v tomhle ohledu je potřeba důsledně dodržovat agrotechnické zásady. V množitelských porostech to platí dvojnásobně. Platí zde osvědčená zásada, že kvalitní osivo se vyrábí už na poli. Pokud se totiž do sklizeného osiva dostane semeno plevelů s podobnou velikostí a tvarem, jen těžko se s tím vypořádá, byť sebekvalitnější čištění. Množitelské porosty hořčice bílé a následnou kvalitu osiva nejvíce ohrožují některé brukvovité plevele, které se jen těžko hubí herbicidy. Je třeba volit vhodné pozemky prosté hořčice rolní, ředkve ohnice a nutné je i dobře zvládnout výdroly řepek v půdních zásobách, či na sousedních pozemcích. Další plevele, které se v množitelských porostech hořčice mohou vyskytovat, ohrožují uznávací řízení pouze v případě silného výskytu ve chvíli, kdy porost semenářský inspektor nemůže objektivně hodnotit. Semenářská kontrola České republiky se vyvíjí už více, než 140 let. Smyslem a důvodem bylo, stejně jako stále dnes je, chránit zemědělské a lesní hospodáře před podvodným obchodem s neklíčivým, poškozeným, nečistým, nebo jinak znehodnoceným osivem.
Klíčová slova:brukvovité, plevele, semenářská kontrola, množitelský porost, hořčice bílá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..