Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Weeds in Selected Propagation Crops of White Mustard
Written by (author): Ing. Ivana Pačesová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Plevele ve vybraných množitelských porostech hořčice bílé
Summary:ABSTRAKT Hubení plevelů představuje zásadní část práce agronoma a u intenzivně hospodařících podniků je vynakládáno až 70 % nákladů za herbicidy z veškerých ošetření porostů během roku. Z toho vyplývá, že v tomhle ohledu je potřeba důsledně dodržovat agrotechnické zásady. V množitelských porostech to platí dvojnásobně. Platí zde osvědčená zásada, že kvalitní osivo se vyrábí už na poli. Pokud se totiž do sklizeného osiva dostane semeno plevelů s podobnou velikostí a tvarem, jen těžko se s tím vypořádá, byť sebekvalitnější čištění. Množitelské porosty hořčice bílé a následnou kvalitu osiva nejvíce ohrožují některé brukvovité plevele, které se jen těžko hubí herbicidy. Je třeba volit vhodné pozemky prosté hořčice rolní, ředkve ohnice a nutné je i dobře zvládnout výdroly řepek v půdních zásobách, či na sousedních pozemcích. Další plevele, které se v množitelských porostech hořčice mohou vyskytovat, ohrožují uznávací řízení pouze v případě silného výskytu ve chvíli, kdy porost semenářský inspektor nemůže objektivně hodnotit. Semenářská kontrola České republiky se vyvíjí už více, než 140 let. Smyslem a důvodem bylo, stejně jako stále dnes je, chránit zemědělské a lesní hospodáře před podvodným obchodem s neklíčivým, poškozeným, nečistým, nebo jinak znehodnoceným osivem.
Key words:brukvovité, plevele, semenářská kontrola, množitelský porost, hořčice bílá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..