Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
Autor: Mgr. Martina Sojneková
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
Abstrakt:Práce zpracovává výsledky celoročního botanického monitoringu dvou vinic v teplé a suché oblasti jižní Moravy (Popice a Novosedly). Vinice byly v ekologickém režimu hospodaření a jejich vegetace byla ovlivněna výsevem různých travinobylinných směsí. V meziřadí a v příkmenných pásech vinic bylo zapsáno v průběhu roku celkem 720 fytocenologických snímků o velikosti 1 m2, a to ve variantách s černým úhorem a s trvalým ozeleněním. Zastoupení rostlin bylo hodnoceno pomocí Braun-Blanquetovy stupnice abundance a dominance. Při analýze byla porovnávána data týkající se druhového složení, struktury a druhové bohatosti vegetace. Jako druhově nejbohatší se ukázala varianta s černým úhorem ve vinici v Novosedlech, zatímco druhově nejchudší byl černý úhor v Popicích. Mezi dominantní druhy na zatravněných plochách se zařadily trávy kostřava červená (Festuca rubra agg.), srha laločnatá (Dactylis glomerata) a lipnice luční (Poa pratensis s. lat.). Nejčastějším druhem černého úhoru byl svlačec rolní (Convolvulus arvensis), přičemž na ozeleněných plochách převládaly trávy, zejména pak kostřava červená.
Kľúčové slová:ozelenění, botanický monitoring, fytocenologický snímek, jižní Morava, travinobylinná směs, vinohradnictví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..