Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
Autor: Mgr. Martina Sojneková
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
Abstrakt:Práce zpracovává výsledky celoročního botanického monitoringu dvou vinic v teplé a suché oblasti jižní Moravy (Popice a Novosedly). Vinice byly v ekologickém režimu hospodaření a jejich vegetace byla ovlivněna výsevem různých travinobylinných směsí. V meziřadí a v příkmenných pásech vinic bylo zapsáno v průběhu roku celkem 720 fytocenologických snímků o velikosti 1 m2, a to ve variantách s černým úhorem a s trvalým ozeleněním. Zastoupení rostlin bylo hodnoceno pomocí Braun-Blanquetovy stupnice abundance a dominance. Při analýze byla porovnávána data týkající se druhového složení, struktury a druhové bohatosti vegetace. Jako druhově nejbohatší se ukázala varianta s černým úhorem ve vinici v Novosedlech, zatímco druhově nejchudší byl černý úhor v Popicích. Mezi dominantní druhy na zatravněných plochách se zařadily trávy kostřava červená (Festuca rubra agg.), srha laločnatá (Dactylis glomerata) a lipnice luční (Poa pratensis s. lat.). Nejčastějším druhem černého úhoru byl svlačec rolní (Convolvulus arvensis), přičemž na ozeleněných plochách převládaly trávy, zejména pak kostřava červená.
Klíčová slova:ozelenění, botanický monitoring, fytocenologický snímek, jižní Morava, travinobylinná směs, vinohradnictví

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..