Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Iva Auerová
Stanovení rozdílů v zaplevelení jarních a ozimých obilnin
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jiří Balun
Vegetace ve vybraném ovocném sadu jižní Moravy
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vlasta Bartošková
Stanovení škodlivosti plevelů obilnin v podmínkách odlišné agrotechniky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vlasta Bartošková
Vliv pěstitelských postupů na škodlivost plevelů v polních plodinách
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcela Bártová
Druhové složení plevelů ovocných sadů a jejich vývoj v průběhu vegetace
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martina Bařinová, DiS.
Vliv různého využití slámy na aktuální zaplevelení
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zdeňka Benešová
Vliv rozdílného zpracování půdy na plevele v pšenici ozimé
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Bílková
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení cukrovky v provozních podmínkách
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Blažková
Druhové spektrum plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jakub Bohuslav
Druhová diverzita plevelů vybraných polních plodin
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mgr. Anthula Bojasová
Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků jarního ječmene
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Borková
Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech okopanin a zelenin
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Roman Borovička
Analýza zaplevelení cukrové řepy v odlišných pěstitelských podmínkách
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Roman Borovička
Druhové spektrum polních plevelů ve vybraných porostech cukrové řepy
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Brabec
Výskyt plevelů ve vybraných porostech okrasných rostlin
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Miluše Bravencová
Analýza možností uplatnění zahradnických produktů v programu „fair trade“
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Sára Brychnačová
Druhové složení vegetace ve vinicích vinařské obce Popice
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Mojmír Ciešlak
Analýza výskytu a škodlivosti plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lucie Coufalová
Význam vybraných obilnin v rámci programu „fair trade“
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Černý
Uplatnění vybrané plodiny v rámci programu „fair trade“
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Jana Červenková
Druhové složení a sukcese vegetace doprovázející železnice
září 2020Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Červenková
Složení druhového spektra plevelů na vybraném úseku železnice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Červenková
Vegetace vybraného úseku železnice a její význam pro ekosystém
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimír Daňhel
Vyhodnocení zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Daňhel
Zhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Daníčková
Diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Aneta Danielová
Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Aneta Danielová
Vývoj zaplevelení ve vybraných porostech brambor v provozních podmínkách
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Šárka Daňková
Vyhodnocení intenzity zaplevelení vybraných polních plodin
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Klára Dížková
Druhová diverzita vegetace v podmínkách ovocného sadu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Dočkalík
Vliv technologie zpracování půdy na intenzitu zaplevelení obilnin
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Dočkalík
Vliv zpracování půdy na aktuální zaplevelení ozimé pšenice
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Doležal
Stanovení aktuálního zaplevelení pozemků vybraného zemědělského podniku
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Doležal
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Doležalová
Druhové spektrum plevelů v jarních olejninách
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renata Doležalová
Vyhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Dovolil
Druhové složení vegetace v cíleně ozeleněném meziřadí vybraných vinic
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Drahonská
Klíčení semen vybraných druhů polních plevelů v odlišných podmínkách
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gréta Dvořáčková
Druhová diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Gréta Dvořáčková
Vliv střídání plodin na druhovou diverzitu plevelů
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Nikola Fischerová
Polní plevele a hospodaření se slámou
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adam Fojtík
Vybrané charakteristiky z biologie plevelů patřících do čeledi hvězdnicovitých
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavla Foldynová
Škodlivost polních plevelů ve vybrané plodině
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Lenka Františáková
Stanovení klíčivosti nažek vybraných druhů plevelů z čeledi hvězdnicovitých
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Lenka Františáková
Stanovení klíčivost nažek vybraných druhů plevelů rostoucích v ovocných sadech
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nicole Frantová
Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Fryc
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v ječmenu jarním
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Zdeněk Gottvald
Studium druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladislava Gregorová
Studium biologických charakteristik kulturních a planých populací vybraných druhů rostlin z čeledi miříkovitých
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladislava Gregorová
Vybrané charakteristiky z biologie významných druhů z čeledi miříkovitých
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Radek Gregor
Množitelské porosty jetelovin a plevele
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milan Halenka
Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení kukuřice seté
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Helena Hanusová
Možnosti uplatnění vybraných agroenvironmetálních opatření na sledovaných pozemcích
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Helena Hanusová
Studium vztahů vybraných agroenvironmentálních opatření a plevelů v zemědělské krajině
srpen 2018Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Hanzl
Vyhodnocení druhové diverzity plevelů ve vybraných ovocných sadech
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Václav Hasa
Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Václav Hasa
Plevele ozimé pšenice a technologie zpracování půdy
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Havlíčková
Analýza nabídky biopotravin ve vybraném kraji
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Havlíčková
Možnosti hodnocení diverzity polních plevelů
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Heverová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Marie Hintnausová
Výskyt a škodlivost plevelů ve vybraných polních plodinách
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. František Hlavica
Stanovení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. František Hlavica
Vyhodnocení a analýza zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ondřej Horák
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve vybraných polních plodinách
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondřej Horák
Vyhodnocení zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Horňáková
Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků obilnin
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Hrdinová
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení polních plodin ve vybraném zemědělském podniku
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Josef Hroch
Plevele polních plodin pěstovaných ve vybrané lokalitě východních Čech
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Josef Hroch
Polní plevele obilnin a dalších plodin pěstovaných ve vybraném zemědělském podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Hromádko
Zhodnocení výskytu polních plevelů na vybraných pozemcích v bramborářské výrobní oblasti
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Věra Hrubešová
Vliv odlišných způsobů zpracování půdy na plevele v porostech ozimé pšenice
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Hrubý
Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v podmínkách odlišného střídání plodin
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Hrubý
Zaplevelení jarního ječmene v podmínkách odlišného střídání plodin
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
září 2015Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení na pozemcích vybraného zemědělského podniku
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Vyhodnocení složení plevelové vegetace na vybraných pozemcích
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Pavel Jagoš
Vypracování metodiky pro získání, zpracován a statistické hodnocení dat o zaplevelení porostů polních plodin
září 2021Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dagmar Jedličková
Stanovení druhové diverzity plevelů ve vybraných polních plodinách
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Anna Jemelková
Výskyt polních plevelů ve vybraných porostech cukrovky
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Ježová
Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Leoš Kadlček
Polní plevele víceletých pícnin
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Leoš Kadlček
Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech víceletých pícnin
září 2021Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Leoš Kadlček
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení víceletých pícnin
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martin Kadubec
Druhové složení vegetace vinic v ekologickém a konvenčním režimu pěstování
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lucie Karmazinová
Stanovení aktuálního zaplevelení pozemků vybraného zemědělského podniku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Klepáčková
Vliv různých technologii zpracování půdy na druhovou diverzitu plevelů
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martin Kocourek
Zaplevelení vybraných plodin pěstovaných ve vybrané lokalitě řepařské výrobní oblasti
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Luciana Kokrhánková
Vyhodnocení druhového složení plevelů v extenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Luciana Kokrhánková
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Blanka Kopalová Martincová
Druhové složení plevelů vybraných speciálních plodin pěstovaných v ekologickém zemědělství
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Korobková
Systémy pěstování rostlin v rámci programu fair trade a jejich význam v ČR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Kosík
Plevele ozimé pšenice a střídání plodin
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Kosík
Vliv vybraných pěstitelských opatření na plevele v porostech ozimé pšenice
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Barbora Kotlánová
Vliv pěstitelských postupů na zaplevelení porostů cukrovky
září 2021Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Kotrbová
Změny ve složení aktuálního zaplevelení ovocných sadů v průběhu vegetace
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Illia Kovalenko
Druhové složení plevelů v porostech čiroku obecného (Sorghum bicolor)
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Veronika Krahulcová
Možnosti produkce vybrané přadné plodiny v rámci programu „fair trade“
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Čeněk Krybus
Vliv střídání plodin na zaplevelení ozimé pšenice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Kubašáková
Vyhodnocení heterogenity zaplevelení vybraných polních plodin
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Bc. Tomáš Jiří Kubík
Regulace plevelů v porostech ozimé řepky
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Hana Kubová
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných chmelnicích
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Dana Kůstová
Monitoring výskytu rodu kamyšník sp. (Bolboschoenus sp. /L./ Palla) na zemědělské půdy ve vybrané lokalitě
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Kvasnovský
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vinicích
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Stanislav Kvíčala, DiS.
Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lukáš Lehkoživ
Vztah hustoty porostu polních plodin a jejich zaplevelení
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jakub Liška
Plevele ozimé pšenice a technologie pěstování
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jakub Liška
Vliv vybraných pěstitelských opatření na zaplevelení ozimé pšenice
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bc. Martina Lišková
Analýza významu a uplatnění kulturních rostlin v programu „fair trade“
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Bc. Martina Lišková
Analýza významu a uplatnění kulturních rostlin v programu „fair trade“
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bc. Martina Lišková
Možnosti uplatnění a význam vybraného „fair trade“ produktu v ČR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Lucie Macháčová
Možnosti uplatnění biopotravin na trhu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Machálková
Vliv střídání plodin na aktuální zaplevelení obilnin
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Machalová
Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pcháče osetu (Cirsium arvense)
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavlína Machů
Vegetace plevelů vybraných druhů obilnin a olejnin
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Pavlína Machů
Vztah hustoty porostu vybraných obilnin a olejnin a výskytu plevelů
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mgr. Luděk Machynka
Druhové složení vegetace ve vybraných zemědělských trvalých kulturách
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Mgr. Lucie Málková
Monitoring vegetace vybraného ovocného sadu
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Malovcová
Druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Martinová
Polní plevele a jejich výskyt na pozemcích vybraného zemědělského podniku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Natalie Mašková
Plevele ve vybraném travním porostu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alžběta Maxianová
Analýza druhového zloženia vegetácie rastúcej na čiernych skládkach vo vybranom území
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Mertová
Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Naděžda Michalová
Možnosti uplatnění biopotravin u spotřebitelů
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Miškařík
Zhodnocení rozdílů v aktuálním zaplevelení vybraných polních plodin
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Molata
Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi hvězdnicovitých
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Molata
Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pampelišky lékařské (Taraxacum officinale)
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radka Musilová
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení v ovocném sadu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Muzikantová
Vyhodnocení druhové diverzity polních plevelů ve vybraných podmínkách
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Michaela Mužíková
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných chmelnicích
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Michaela Mužíková
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných chmelnicích
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Eva Navrátilová
Stanovení zaplevelení polních plodin ve vybraném podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
132.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Stanislava Navrátilová
Druhové složení plevelů na železnici
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
133.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislava Navrátilová
Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
134.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Navrátil
Studium vlivu vybraných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
135.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Navrátil
Vliv vybraných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
136.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Rostislav Němec
Vyhodnocení zaplevelení polních plodin na vybraných pozemcích
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
137.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Dominik Nerušil
Druhové spektrum plevelů polních plodin v regionu Malá Haná
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
138.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Novák
Vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
139.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Ovčáčík
Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení porostů cukrovky
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
140.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Ivana Pačesová
Plevele ve vybraných množitelských porostech hořčice bílé
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
141.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Pártlová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v polních plodinách
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
142.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Valentína Pechová
Druhové spektrum vegetácie permakultúrnych záhrad
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
143.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lenka Pešková
Hodnocení biopotravin spotřebiteli
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
144.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lenka Pešková
Možnosti uplatnění biopotravin na trhu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
145.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Lenka Petrželová
Vliv organických hnojiv na vegetaci plevelů
září 2022Zobrazení závěrečné práce
146.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Pfefr
Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
147.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Pišťák
Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
148.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Pišťák
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na aktuální zaplevelení
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
149.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marie Plevová
Uplatnění a význam programu „fair trade“ v ČR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
150.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Dana Pohanová
Problematika cizích expanzivních rostlinných druhů ve vybraném regionu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
151.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Vyhodnocení složení plevelové vegetace ve vinicích
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
152.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Vyhodnocení složení plevelové vegetace ve vybraných zahradních kulturách
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
153.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Pospěch
Působení odlišných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
154.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Karla Preisslerová
Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
155.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Procházková
Analýza možností rozšíření produktů „fair trade“ a zhodnocení jejich vlivu na pěstitele v ČR
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
156.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Procházková
Podmínky produkce a uplatnění plodin v rámci programu „fair trade“
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
157.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Pavla Přidalová
Plevele v množitelských porostech polních plodin
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
158.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radek Punčochář
Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
159.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Punčochář
Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
160.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Rašková
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraných polních plodinách
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
161.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Raus
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
162.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eliška Renčínová
Polní plevele širokořádkových plodin a technologie zpracování půdy
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
163.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Pavel Roháček
Vliv zpracování půdy na plevele v kukuřici
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
164.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radek Růžička, DiS.
Vyhodnocení zaplevelení množitelských porostů vybraných polních plodin
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
165.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Schiller
Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
166.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Schiller
Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
167.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vladimír Skácel
Dlouhodobý vliv vybraných pěstitelských opatření na zaplevelení jarního ječmene
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
168.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Gabriela Slámová
Plevele v ekologickém zemědělství
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
169.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Slováková
Plevele ekologicky a konvenčně pěstovaných plodin
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
170.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Slováková
Škodlivost plevelů polních plodin v provozních podmínkách
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
171.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Smolková
Druhové složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
172.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Mgr. Martina Sojneková
Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
173.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Agáta Spáčilíková
Vliv jetelovin na zaplevelení následně pěstovaných obilnin
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
174.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Srnová
Vyhodnocení složení plevelů na pozemcích vybraného zemědělského podniku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
175.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Miroslav Staněk
Analýza druhového složení polních plevelů v monokultuře jarního ječmene
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
176.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jana Stehlíková
Funkční skupiny rostlin ve vinicích Znojemské vinařské podoblasti
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
177.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Stratilová
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
178.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Studýnková
Analýza nových možností uplatnění programu „fair trade“ v ČR
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
179.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marie Suchánková
Vliv stáří chmelnice na druhové složení plevelů
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
180.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcel Svoboda
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverizitu plevelů
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
181.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Kristýna Sýkorová
Hodnocení ekologického pěstování plodin
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
182.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Sysel
Sledování výskytu plevelů v porostech obilnin a řepky v provozních podmínkách
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
183.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alice Ševčíková
Studium problematiky nepůvodních druhů ve vybraném úseku povodí řeky Svratky
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
184.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Silvie Ševčíková
Analýza složení plevelové vegetace na železnici
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
185.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Silvie Ševčíková
Vyhodnocení druhového složení vegetace na vybraném úseku železnice
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
186.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marcela Šijanská
Hodnocení biopotravin spotřebiteli a jejich možnosti uplatnění na trhu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
187.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Šinkyřík
Monitoring vztahů vybraných druhů hmyzu a plevelů
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
188.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Škrabal
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele v pšenici ozimé
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
189.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jana Šmídová
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
190.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vendula Špačková, DiS.
Možnosti uplatnění a význam programu „fair trade“ v ČR
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
191.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vendula Špačková, DiS.
Využití regionálních potraviny k podpoře pěstování místních plodin
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
192.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Kateřina Štafková
Analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
193.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Šťastný
Plevele jarního ječmene a technologie zpracování půdy
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
194.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Šťastný
Vliv základního zpracování půdy na plevele porostů jarního ječmene
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
195.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bc. Ondřej Švanda
Stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
196.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bc. Ondřej Švanda
Vyhodnocení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
197.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Švecová
Druhové spektrum plevelů vybraných plodin v provozních podmínkách
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
198.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Teplá
Hodnocení biopotravin vysokoškolskými studenty
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
199.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Torišková
Vyhodnocení škodlivosti plevelů v obilninách
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
200.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Toufarová
Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
201.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Vlastimil Trčka
Monitoring heterogenity zaplevelení ve vybrané plodině
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
202.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Trnková
Druhové složení plevelů na městských komunikacích
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
203.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Karel Turek
Analýza druhového složení plevelů u vybraných úzkořádkových a širokořádkových plodin
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
204.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dan Uldrijan
Druhová diverzita plevelů a jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
205.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Dan Uldrijan
Studium vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
září 2020Zobrazení závěrečné práce
206.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dan Uldrijan
Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
207.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Vančurová
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
208.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Vančurová
Vyhodnocení zaplevelení v konvenčně a ekologicky vedených ovocných sadech
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
209.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Vespalcová
Analýza druhového složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
210.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Vespalcová
Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
211.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Libuše Viktorová
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin pěstovaných v řepařské výrobní oblasti
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
212.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Vítková
Analýza možnosti uplatnění biopotravin ve stravovacích zařízeních
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
213.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Vítková
Analýza využití a uplatnění místních biopotraviny pro rozvoj venkova
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
214.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mgr. Libuše Vlachová
Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi miříkovitých
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
215.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iva Vostrejžová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v intenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
216.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Iva Vostrejžová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
217.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jana Vykydalová
Vliv šířky meziřádkové vzdálenosti na růst a vývoj kukuřice seté
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
218.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Aktuální zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
219.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
220.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Studium vztahů mezi výskyty škůdců a plevelů v porostech ozimé řepky
září 2022Zobrazení závěrečné práce
221.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Zahraj
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve výsadbách okrasných školek
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
222.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Zahraj
Vyhodnocení druhového složení plevelů ve výsadbách okrasných školek
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
223.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Zavadilová
Vyhodnocení druhového složení plevelů v zahradních kulturách.
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
224.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Václav Zemánek
Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení obilnin
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
225.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Václav Zemánek
Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v polních plodinách
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
226.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sabina Zornová
Analýza možnosti využití ekologického zemědělství a biopotravin pro regionální rozvoj
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
227.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ondřej Žádník
Studium vztahu potenciálního a aktuálního zaplevelení
duben 2015Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována