Informace o dávkových úlohách


Některé údaje v informačním systému nejsou vkládány nebo měněny konkrétními uživateli, ale děje se tak automaticky během různých aktualizačních dávek. Nejčastěji se jedná o výměnu dat s externími systémy. Na této stránce jsou zobrazeny bližší informace o konkrétní dávkové úloze.

Automatizovaná správa uživatelských aplikací
Sada programů zajišťující automatizovanou správu dokumentového serveru, diskuzí, vývěsek a dalších obdobných subsystémů. Zajišťuje pravidelnou aktualizaci napojení těchto agend na zbytek systému, časově závislé operace a další.
Kontaktní e-mail: uis [at] mendelu.cz