Absolventi - výber fakulty


Vyhľadávanie   Zoznamy   


Táto aplikácia slúži na výpis zoznamu absolventov konkrétnej fakulty v zvolenom roku. Vyberte pracovisko, pre ktoré si želáte zobraziť absolventov.

    


Provozně ekonomická fakulta


Agronomická fakulta


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Lesnická a dřevařská fakulta
 


Zahradnická fakulta


Institut celoživotního vzdělávání


Rektorát