Absolventi - výběr fakultyHelp


   Seznamy   


Tato aplikace slouží k výpisu seznamu absolventů konkrétní fakulty ve zvoleném roce. Vyberte pracoviště, pro které si přejete zobrazit absolventy.

 
 
 
 
pef

Provozně ekonomická fakulta
af

Agronomická fakulta
frrms

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií