Absolventi - výber roku absolvovania


   
Zoznamy
   


V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

2020
2019
2017

          
2016

          

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.