Absolventi - výber roku absolvovania


Vyhľadávanie   
Zoznamy
   


V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta:
Agronomická fakulta

          
          
2002
1999

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.