Vyhľadávanie osôb na MENDELU


Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné osoby na MENDELU. Hľadať môžete podľa mena, priezviska, loginu alebo ID čísla bez ohľadu na diakritiku. Je potrebné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca mena alebo priezviska.

Zadajte meno osoby  

 Provozně ekonomická fakulta
 Agronomická fakulta
 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 Lesnická a dřevařská fakulta
 Zahradnická fakulta
 Školní zemědělský podnik Žabčice
 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
 Institut celoživotního vzdělávání
 Správa kolejí a menz
 Celoškolská pracoviště
 Rektorát
     
 Absolventi
 Zamestnanci
 Externisti

TipZaujímajú Vás tiež prehľady absolventov?