Sylabus predmetu RRPOL - Politologie (FRRMS - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPOL
Název předmětu česky:
Politologie
Název předmětu anglicky: Political Science
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Politologie v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
10.00-12.50Z11 (ČP II.)J. SmolíkPřednáškaKaždý týden
64
Pátek
13.00-13.50Z2 (ČP II.)CvičeníKaždý týden28
Pátek
14.00-14.50
Z2 (ČP II.)J. Smolík
Cvičení
Každý týden
28
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základními problémy, pojmy a metodami politologie a s možnostmi analýzy procesu politiky a politického systému.
 
Obsah předmětu:
1.Politologie jako věda o politice: zdroje, východiska, předmět, funkce, instituce, organizace (dotace 2/1)
2.
Politika (polity, politics, policy) -- výchozí kategorie politologie:potřeby, zájmy, vztahy, moc, autorita, distribuce moci (dotace 4/2)
3.Metody a výzkumný proces v politologii (dotace 2/1)
4.
Stát a politické strany; občanská společnost a různá sdružení, historické proměny (dotace 2/1)
5.Demokracie (definice, formy, teorie) (dotace 2/1)
6.
Nedemokratické režimy (definice, klasifikace) (dotace 2/1)
7.Politické ideologie I (liberalismus, konzervatismus, socialismus, marxismus, komunismus) (dotace 2/1)
8.
Politické ideologie II (nacionalismus, fašismus, nacionální socialismus, environmentalismus, feminismus) (dotace 2/1)
9.Politické jednání a politicky systém -- dva komplementární pojmy, předměty politologie a důsledky jejich koncipování (dotace 4/2)
10.Komunikace v politice: veřejné mínění, vyjednávání, přesvědčování, ovlivňování, manipulace (dotace 2/1)
11.Globalizace a politika: změny v postavení a funkci státu a občanské společnosti (dotace 2/1)
12.
Politický systém České republiky, političtí aktéři v České republice; možnosti komparativni politologie (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku70 h
příprava prezentace
20 h
zpracování seminární práce
36 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (test). Předpokladem zkoušky je udělení zápočtů na základě realizované prezentace ve cvičení.
Zkouška je písemná (nutnost 60 % správných odpovědí). Zkouška vychází ze základní literatury a přednášek.
Zkoušku mohou absolvovat pouze studentky a studenti, kteří se minimálně 9x za semestr zúčastní cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOČEKALOVÁ, P. -- ŠVEC, K. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2940-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 9. 1. 2017.

Typ výstupu: