Sylabus předmětu SVAK1 - Světový jazyk - Angličtina K 1 (PEF - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVAK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Angličtina K 1
Název předmětu anglicky: English K 1
Semestr: ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - němčina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na jazykové úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1B (dotace 0/0)
 
a.
přítomný čas prostý, slovní pořádek v otázkách, adjektiva, popis vlastností a vzhledu, přátelé a vztahy

2.Lekce 1C (dotace 0/0)
 
a.přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý, předložky místní, oblečení,hotel problems

3.Lekce 2A (dotace 0/0)
 
a.
minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, dovolená a prázdniny

4.
Lekce 2B (dotace 0/0)
 
a.minulý čas průběhový a jeho použití v porovnání s minulým časem prostým, předložky at, in, on, shrnutí lekcí 1 a 2

5.
Lekce 3A (dotace 0/0)
 
a.
vyjádření budoucnosti ( plány a předpovědi)-vazba going to, letiště a cestování letadlem

6.
Lekce 3B (dotace 0/0)
 
a.
přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti, návrhy a nabídky, slovesa následovaná určitou předložkou

7.
Lekce 3C (dotace 0/0)
 
a.vedlejší vztažné věty, vyjádření neznámých slov opisem, restaurant problems

8.Lekce 4A (dotace 0/0)
 
a.předpřítomný čas prostý a výrazy, které se s ním typicky pojí, domácí práce, vazby se slovesy make a do, vztahy v rodině

9.
Lekce 4B (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný čas a jeho použití ve srovnání s minulým časem, nakupování

10.
Lekce 4C (dotace 0/0)
 
a.
neurčitá zájmena, přídavná jména zakončená koncovkami -ed a --ing, shrnutí lekcí 3 a 4

11.Lekce 5A (dotace 0/0)
 
a.
komparativ přídavných jmen, fráze a ustálená slovní spojení se slovem time, životní styl

12.
Lekce 5B (dotace 0/0)
 
a.
superlativ přídavných jmen, popis města

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace16 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Pre-Intermediate Student's Book Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 191 s. ISBN 978-0-19-459881-1.

Doporučená:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P. New English File Pre-Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2007. 167 s. ISBN 01-9451-909-0.
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
SELIGSON, P. -- OXENDEN, C. New English File Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2007. 79 s. ISBN 01-9438-767-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 5. 2016.

Typ výstupu: