Sylabus předmětu SVA1 - Světový jazyk - Angličtina 1 (PEF - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVA1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Angličtina 1
Název předmětu anglicky: English 1
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - němčina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na jazykové úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1B (dotace 0/2)
 
a.
přítomný čas prostý, slovní pořádek v otázkách, adjektiva, popis vlastností a vzhledu, rodina, přátelé a vztahy

2.Lekce 1C (dotace 0/2)
 
a.
přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý, předložky místní, oblečení, v hotelu

3.
Lekce 2A (dotace 0/2)
 
a.
minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, dovolená a prázdniny

4.
Lekce 2B (dotace 0/2)
 
a.minulý čas průběhový a jeho použití v porovnání s minulým časem prostým, předložky at, in, on, shrnutí lekcí 1 a 2

5.Lekce 3A (dotace 0/2)
 
a.vyjádření budoucnosti (plány a předpovědi)-vazba going to, letiště a cestování letadlem

6.
Lekce 3B (dotace 0/2)
 
a.
přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti, návrhy a nabídky, slovesa následovaná určitou předložkou

7.
Lekce 3C (dotace 0/2)
 
a.vedlejší vztažné věty, vyjádření neznámých slov opisem, v restauraci

8.Lekce 4A (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas prostý a výrazy, které se s ním typicky pojí, domácí práce, vazby se slovesy make a do, vztahy v rodině

9.
Lekce 4B (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný čas a jeho použití ve srovnání s minulým časem, nakupování

10.
Lekce 4C (dotace 0/2)
 
a.neurčitá zájmena, přídavná jména zakončená koncovkami -ed a -ing, shrnutí lekcí 3 a 4

11.Lekce 5A (dotace 0/2)
 
a.
komparativ přídavných jmen, fráze a ustálená slovní spojení se slovem time, životní styl

12.
Lekce 5B (dotace 0/2)
 
a.
superlativ přídavných jmen, popis měst

13.
Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.
souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby

14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
souhrnný test testující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1B-5B

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Pre-Intermediate Student's Book Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 191 s. ISBN 978-0-19-459881-1.
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P. English File third edition Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2012. 95 s.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 5. 2016.

Typ výstupu: