Sylabus předmětu OSEFP - Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku (PEF - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OSEFP
Název předmětu česky: Odborný seminář - Ekonomika a finance podniku
Název předmětu anglicky:
Specialized Seminary - Business Economy and Finance
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Mgr. Ing. Pavlína Matějová
Garantující ústav: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Ing. Pavlína Matějová (garant)
Ing. Vojtěch Olbrecht (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
(Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Podniková ekonomika IPodnikové finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními termíny z oblasti podnikové ekonomiky a podnikových financí. Studenti si osvojí relevantní anglickou terminologii nezbytnou pro aplikaci základních metod finančního řízení podniku.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomiky a financí podniku. Základní terminologie. (dotace 0/2)
2.
Podnikání. Právní formy podnikání a jejich finanční specifika. (dotace 0/2)
3.
Rozvaha. (dotace 0/2)
 
a.Majetková a kapitálová struktura podniku.
b.Pravidla financování.

4.
Oceňování majetku podniku. (dotace 0/2)
 
a.Kalkulace.

5.
Analýza bodu zvratu. (dotace 0/2)
6.
Zdroje financování. (dotace 0/2)
7.
Optimalizace kapitálové struktury. (dotace 0/2)
 
a.Náklady na kapitál.
b.
Ekonomická přidaná hodnota.

8.
Finanční analýza. (dotace 0/4)
9.
Peněžní toky v podniku. (dotace 0/2)
 
a.Analýza cash-flow.

10.
Časová hodnota peněz. (dotace 0/2)
 
a.
Efektivnost investic.

11.
Diskuse a opakování. (dotace 0/2)
12.
Zápočet. (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení12 h
příprava na průběžný test
16 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je vyžadováno absolvování zápočtového testu zaměřeného na odbornou anglickou terminologii. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné dosáhnout hranice 60 % možných bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GITMAN, L J. Essentials of managerial finance. 4. vyd. Boston [u.a.: Pearson/Addison Wesley, 580 s. The Addison-Wesley series in finance. ISBN 0-321-35648-9.
WACHOVICZ, J. -- VAN HORNE, J. Fundamentals of Financial Management. England: Pearson Education, 2008. 719 s. ISBN 978-0-273-71363-0.

Doporučená:
ARNOLD, G. Corporate financial management. 2. vyd. New York: Financial Times, Prentice Hall, 2001. 1098 s. ISBN 0-273-65148-X.
FINNERTY, J. -- STOWE, J. -- EMERY, D. Corporate financial management. Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2004. 899 s. ISBN 0-13-083226-X.
Fundamentals of contemporary financial management. 2. vyd. Eagan, MN: Thomson/South-Western, 624 s. ISBN 0-324-40635-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2013/2014
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2013/2014
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Ševela, Ph.D. dne 5. 9. 2016.

Typ výstupu: