Sylabus predmetu BIOKL - Bioklimatologie (LDF - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BIOKL
Název v jazyce výuky: Bioklimatologie
Název česky: Bioklimatologie
Název anglicky: Bioclimatology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2016/2017
Vyučující: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Matěj Orság, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Svoboda, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty metody měření a vyhodnocování meteorologických pozorování, která se provádějí v síti meteorologických stanic, metody měření a vyhodnocení mikroklimatických charakteristik, které se provádějí v lesních porostech. Správné stanovení toků energie a uvědomění si jednotlivých složek vodní bilance v závislosti na stanovištních podmínkách. Pochopení procesu předpovědi počasí s cílem maximálního využití dat. Využít všech poznatků pro popis porostního klimatu, které je nedílnou součástí produkčního procesu v lesních porostech.
 
Obsah předmětu:
1.Meteorologická měření a pozorování (dotace 2/1)
 
a.Historie a současnost meteorologie, klimatologie a bioklimatologie
b.Český hydrometeorologický ústav, členění meteorologických stanic
c.družicová pozorování, DPZ a možnosti využití v lesnictví
d.meteorologické radary, aerologická měření

2.Atmosféra (dotace 2/1)
 
a.Stratifikace a složení atmosféry
b.Ozónová vrstva

3.Radiační a energetická bilance aktivního povrchu a lesního porostu (dotace 6/3)
 
a.radiace, rozdělení, biologický význam
b.radiační bilance
c.energetická bilance
d.změna klimatu ve vztahu k lesním porostům
e.teplota, vztah teploty a rostlin (dřevin)

4.Koloběh vody, význam vody v krajině (dotace 8/4)
 
a.vlhkost vzduchu
b.evapotranspirace
c.oblaka, oblačnost a srážky

5.Synoptická meteorologie (dotace 4/2)
 
a.tlak a vítr, cirkulace atmosféry
b.vzduchové hmoty, cyklogeneze, předpověď počasí

6.Klimatologie a fenologie (dotace 6/3)
 
a.klima světa a Evropy
b.klima České republiky
c.kategorie klimatu
d.klimatologická a fenologická studie

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost důsledně analyzovat předpověď počasí a detailní znalost její zdrojů
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelovaní realných jevů a dějů.
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.
-Schopnost vytvoření krátkodobé agrometeorologické prognózy v lesnictví

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace6 h6 h
     projektová práce10 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h26 h
     příprava na průběžný test10 h10 h
     zpracování protokolů12 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet a ústní zkouška
Znalosti z přednášek, cvičení a základní literatury
Student obdrží na posledním semináři po odevzdání seminárních protokolů zápočet, který je podmínkou k absolvování zkoušky. Ta je ústní, a to formou 30-40 minutového pohovoru, student obdrží 6 otázek a pro složení zkoušky je nutná 100 % odpověď u tří z nich a prokázání minimální znalosti (alespoň 25 %) ze zbývajících tří.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŽALUD, Z.Bioklimatologie
ZSVOBODA, J. -- ŽALUD, Z.Bioklimatologie: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200380-7157-693-X
DTOLASZ, R. a kol.Atlas podnebí Česka = Climate atlas of CzechiaPrahaČeský hydrometeorologický ústav ;2007978-80-244-1626-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 3. 2016.

Typ výstupu: