Course syllabus Z-AZE - ZS-Alternative Energy Sources (AF - LS 2015/2016)


     English          


Kód předmětu: Z-AZE
Název předmětu česky: ZS-Alternative Energy Sources
Název předmětu anglicky:
Alternative Energy Sources
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
0 h
cvičení6 h0 h
seminář
24 h
0 h
konzultace
2 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
0 h
příprava na zkoušku22 h0 h
příprava na průběžný test25 h0 h
příprava prezentace
12 h
0 h
zpracování seminární práce
23 h
0 h
Celkem
140 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACKAY, D. Sustainable Energy - without the hot air.  [online]. 2009. URL: http://www.withouthotair.com/download.html.
DEMIRBAS, A. Biofuels: securing the planet’s future energy needs. London: Springer, 2009. 336 s. ISBN 978-1-84882-010-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Bc. Alena Hooperová dne 5. 1. 2016.

Type of output: