Course syllabus Z-AZE - ZS-Alternative Energy Sources (AF - LS 2015/2016)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     English          


Kód předmětu: Z-AZE
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: ZS-Alternative Energy Sources
Název anglicky: Alternative Energy Sources
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: LS 2015/2016
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení6 h0 h
     seminář24 h0 h
     konzultace2 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h0 h
     příprava na průběžný test25 h0 h
     příprava prezentace12 h0 h
     zpracování seminární práce23 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMACKAY, D.Sustainable Energy - without the hot air
ZDEMIRBAS, A.Biofuels: securing the planet’s future energy needsLondonSpringer2009978-1-84882-010-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Bc. Alena Hooperová dne 5. 1. 2016.

Type of output: