Sylabus predmetu VA1 - Výpočetní technika a algoritmizace I (PEF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VA1
Název předmětu česky:
Výpočetní technika a algoritmizace I
Název předmětu anglicky:
Computer Technology and Algorithms I
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (přednášející, tutor)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Pokorný, Ph.D. (přednášející, tutor)
Prerekvizity:
ne Výpočetní technika I a ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají přehled o technickém a programovém vybavení osobních počítačů. Seznámí se se základními principy činnosti prostředků výpočetní techniky a osvojí si jejich využívání, prakticky si procvičí práci v počítačové síti. Zvládnutí problematiky je předpokladem následného studia předmětů Výpočetní technika a algoritmizace II a Informatika pro ekonomy.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.
Základní pojmy a principy
b.
Typy dat, možnosti zpracování

2.Základy operačních systémů (dotace 8/10)
 
a.
Práce v systému Windows
b.
Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X.

3.
Úvod do technických prostředků (dotace 8/0)
 
a.
Procesory
b.Paměti
c.
Vstupní a výstupní zařízení

4.Úvod do počítačových sítí (dotace 6/4)
 
a.
Funkční principy počítačových sítí
b.Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.Úvod do zpracování textu (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
42 h
48 h
zpracování seminární práce
0 h20 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je vyžadováno splnění písemného znalostního testu. Test obsahuje přibližně 20 otázek a úkolů a k jeho splnění je třeba získat alespoň 75 % bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MATIÁŠOVÁ, A. -- POKORNÝ, M. -- HÁLA, T. E-learningový kurz Výpočetní technika a algoritmizace I.  [online]. 2008. URL: https://is.mendelu.cz/auth/.
BITTO, O. Microsoft Windows 7: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 340 s. ISBN 978-80-251-2647-9.

Doporučená:
KLATOVSKÝ, K. 333 tipů a triků pro Windows 7. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 260 s. ISBN 978-80-7402-080-3.
PÍRKOVÁ, K. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 365 s. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-3033-9.
BÍBR, I. a kol. Mandriva Linux 2010 CZ: instalační a uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 430 s. ISBN 978-80-251-2825-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 29. 1. 2016.

Typ výstupu: