Sylabus předmětu IE1A - Informatika pro ekonomy I v AJ (PEF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IE1A
Název předmětu česky: Informatika pro ekonomy I v AJ
Název předmětu anglicky: Informatics for Economists I
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 0/0, etapa B 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (garant)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit se základními principy zpracování obrazové informace počítačem, se zásadami a technickým provedením prezentace a s internetovými technologiemi -- principy služby WWW.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování grafické informace (dotace 4/6)
 
a.
Princip zobrazení grafické informace v počítači
b.Práce s vektorovou grafikou
c.Práce s rastrovou grafikou

2.Prezentační programy (dotace 2/2)
 
a.
Zásady a principy prezentace
b.
Prvky prezentačních programů

3.
Dokumenty v jazyce HTML (dotace 6/8)
 
a.
Internet a komunikace
b.
Statické dokumenty v jazyce HTML
c.Kaskádové styly a jejich použití
d.Základy dynamických dokumentů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška14 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku
56 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test obsahující otevřené i uzavřené otázky. Maximální počet bodů: 100. Získání zápočtu při dosažení alespoň 55 bodů. Seminární práce se nevyžaduje.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
WILLIAMS, R. The non-designer's presentation book: principles for effective presentation design. Berkeley, Calif.: Peachpit Press, 158 s. ISBN 978-0-321-65621-6.
Learning Web design: a beginner's guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics. 3. vyd. Sebastopol, CA: O'Reilly, 464 s. ISBN 978-0-596-52752-5.
White space is not your enemy: a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia design. Amsterdam: Elsevier, 2010. 273 s. ISBN 978-0-240-81281-6.
Manuals to used software

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Vytečka dne 12. 1. 2016.

Typ výstupu: