Sylabus předmětu ZL2 - Zdraví lesů ČR II (ICV - LS 2015/2016 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
ZL2
Název předmětu česky:
Zdraví lesů ČR II
Název předmětu anglicky:
Zdraví lesů ČR II
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok Zdraví lesů ČR II je soubor šesti přednášek garantovaných ústavy Lesnické a dřevařské fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.
Dřevo - nedílná součást civilizace, přednáší Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D. (dotace 3/0)
2.
Motomanuální těžba stromů v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (dotace 3/0)
3.
Charakteristika těžební činnoosti v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (dotace 3/0)
4.
Těžba, doprava, opracování a realizace dříví v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
5.
Dříví jako obnovitelný zdroj energie, přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
6.Lze přiblížit výrobní technologie zásadám přírodě blízkého lesa? přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor C-U3V-CP Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí (Brno), kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015 - CV
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 20. 11. 2015.

Typ výstupu: