Sylabus predmetu TPVA - Technologické postupy v arboristice (LDF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TPVA
Název předmětu česky:
Technologické postupy v arboristice
Název předmětu anglicky:
Tree Care
Semestr:
LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (garant)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející)
Ing. Jiří Rozsypálek (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Komplexní seznámení s praktickými postupy používanými při péči o dřeviny rostoucí mimo les. Studium oborových návazností nutných pro racionální předpis, realizaci a kontrolu arboristických ošetření.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie arboristiky v zahraničí a v ČR (dotace 2/2)
2.Oborové organizace zabývající se arboristikou, jejich činnost, certifikace v oboru (dotace 2/2)
3.
Nároky stromů na prostředí, možnosti úpravy stanovištních poměrů vzrostlých stromů (dotace 2/2)
4.
Výsadba stromů v městském prostředí I. - volba materiálu a místa (dotace 2/2)
5.
Výsadba stromů v městském prostředí II. - technologický postup výsadby (dotace 2/2)
6.
Výsadba stromů v městském prostředí III. - povýsadbová péče, přesadba stromů (dotace 2/2)
7.
Řez stromů I. - anatomie větvení vč. defektů, účel řezu, fytopatologické souvislosti (dotace 2/2)
8.
Řez stromů II. - technika vedení řezu, období realizace řezu (dotace 2/2)
9.Řez stromů III. - technologické skupiny řezu (dotace 2/2)
10.Konzervační ošetření I. - mikrohabitaty na stromech, význam, koexistence s houbami, CODIT (dotace 2/2)
11.
Konzervační ošetření II. - mechanická poranění, trhliny, vznik, důsledky, možnosti sanace (dotace 2/2)
12.
Konzervační ošetření III. - dutiny, hodnocení stability, možnosti sanace (dotace 2/2)
13.Konzervační ošetření IV. - zajištění korun stromů (dynamické a statické bezpečnostní vazby) (dotace 2/2)
14.
Ochrana stromů při stavební činnosti (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
15 h
cvičení
28 h
0 h
odborná exkurze
40 h
2 h
konzultace
15 h
2 h
příprava na zkoušku
27 h
70 h
příprava na průběžné hodnocení15 h
25 h
příprava na průběžný test
15 h
25 h
zpracování protokolů
0 h
9 h
zpracování projektů
0 h
20 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
schopnost vysvětlit základní postupy v péči o mimolesní zeleň, komplexní znalost oborových standardů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Bezpečnostní vazby. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2011. sv. 2011, č. 8, s. 54--56. ISSN 1213-7596.
VOJÁČKOVÁ, B. -- KOLAŘÍK, J. Certifikace v oboru arboristika.  [CD-ROM]. In ICOLLE 2011. s. 20--26. ISBN 978-80-7375-535-5.
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Konzervační ošetření stromů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2011. sv. 2011, č. 7, s. 44--46. ISSN 1213-7596.
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Řez stromů I. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2011. č. 2, s. 44--45. ISSN 1213-7596.
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Řez stromů II. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2011. č. 3, s. 46--47. ISSN 1213-7596.
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Řez stromů III. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2011. č. 4, s. 50--51. ISSN 1213-7596.
Standardy péče o přírodu a krajinu A02 001 - Výsadba stromů. KOLAŘÍK, J. -- FLEK, S. -- HORA, D. -- IMRAMOVSKÝ, P. -- KEJHA, L. -- LADRA, D. -- MAUER, O. -- OPRAVIL, J. -- ÚRADNÍČEK, L. 2013. URL: http://www.standardy.nature.cz
Standardy péče o přírodu a krajinu A02 002 - Řez stromů. KOLAŘÍK, J. -- HORA, D. -- KEJHA, L. -- KOVÁŘÍK, Z. -- RŮŽIČKA, P. -- SKOTNICA, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- VÁGNEROVÁ, I. 2012. URL: http://standardy.nature.cz
KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. Stromy a stavební činnost. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2011. sv. 2011, č. 9, s. 42--43. ISSN 1213-7596.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 3. 2016.

Typ výstupu: