Sylabus předmětu BP - Bakalářská práce (AF - LS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr: LS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc. (zkoušející)
Ing. Lenka Bartošová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Brtnický (zkoušející)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (zkoušející)
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Biljana Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Vítězslav Hybler (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Knot, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
Dr. Ing. Radovan Kukla (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zuzana Medveďová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Petr Spurný, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc. (zkoušející)
Ing. Hana Šulcerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Toman, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Víchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Václav Ždímal, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
práce v terénu
25 h25 h
odborná praxe4 h4 h
konzultace
5 h
5 h
projektová práce5 h
5 h
veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
příprava prezentace20 h20 h
zpracování protokolů
20 h
20 h
zpracování projektů
200 h
200 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce při jejím odevzdání. Odevzdání práce (+ vložení do UIS) a obhajoba
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
Metodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/bakalarske/zaverecne_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-AGB-BR Biotechnologie rostlin, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 5. 5. 2016.

Typ výstupu: