Sylabus predmetu GBC - Geobiocenologie (ZF - ZS 2015/2016)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: GBC
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Geobiocenologie
Název anglicky: Geobiocenology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2015/2016
Vyučující: doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikace geobiocenologického klasifikačního systému při plánování zásahů v krajině
-Schopnost diferencovat krajinu do jednotek geobiocenologického klasifikačního systému
-Schopnost hodnocení ekologické stabilty krajiny

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 7. 10. 2015.

Typ výstupu: