Sylabus předmětu VHOV-D - Vodní hospodářství a ochrana vod (AF - 2015/2016 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VHOV-D
Název předmětu česky: Vodní hospodářství a ochrana vod
Název předmětu anglicky:
Water Management and Water Protection
Semestr:
2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prohloubení vědomostí studentů doktorského studia z oblasti vodního hospodářství.
Zaměření problematiky je na disertační práci
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
1) Dovednosti spojené s využíváním a zpracování informačních systémů
2) Užívání softwerových produktů
3) Schopnost aplikace znalostíve výzkumu
4) Schopnost řešit problémy
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 9. 2016.

Typ výstupu: