Course syllabus OSDUT - Specialized Seminary - Tax and Accounting (FBE - SS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: OSDUT
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Odborný seminář - Daně a účetnictví
Název anglicky: Specialized Seminary - Tax and Accounting
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2014/2015
Vyučující: Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnnost v anglickém jazyce se orientovat v problematice účetnictví a daní, v jejich principech a aplikací
-Schopnost aplikace daňové a účetní terminologie v cizím jazyce
-Schopnost odborného vysvětlení a definování z oblasti účetnictví a daní
-Studen umí interpretovat a používat informace získané z odborných anglických textů z oblasti účetnictví a daní
-Studen umí zvolit a používat vhodnou odbornou anglickou terminologii z oblasti účetnictví a daní

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Vlasta Růžičková dne 4. 9. 2015.

Type of output: