Sylabus předmětu ZLREC - Krajinná rekreologie (v AJ) (LDF - ZS 2015/2016)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZLREC
Název předmětu česky:
Krajinná rekreologie (v AJ)
Název předmětu anglicky: Landscape Recreology
Semestr:
ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Bc. Ing. Hana Kubíčková (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa9.00-10.50B01J. FialováPřednáška
Každý týden
81
Středa
11.00-11.50
B01
J. Fialová, H. KubíčkováCvičeníKaždý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Týden 1
Rekreace jako sociální fenomén

Týden 2
Klasifikace rekreace a aktivit provozovaných ve volné krajině, volný čas

Týden 3
Cestovní ruch jako forma rekreace, společenský význam, zonace cestovního ruchu v ČR

Týden 4
Metody analýz cestovního ruchu, SWOT analýzy

Týden 5
Poziivní a negativní vliv krajinných částí na člověka; ionizace vzduchu, ozón, fytoncidy, terpeny, volatilní látky. Alergie a alergenní vegetace

Týden 6
Vliv rekreace na životní prostředí - pozitivní a negativní

Týden 7
Rekreační stres v krajině, kapacity krajiny, přípustné vlivy, rekreační potenciál a rekreační efekt

Týden 8
Biologické, technické a biotechnické úpravy v krajině pro rekreační a terapeutické využití

Týden 9
Turistické stezky, naučné stezky, hipostezky, cyklostezky a dětská hřiště

Týden. 10
Golfová hřiště, lyžařské svahy, běžkařské trasy, zpřístupnění krajiny pro handikapované

Týden 11
Ochranná a nápravná opatření proti škodám způsobeným rekreací, zakázané činnosti

Týden 12
Dohled nad rekreačními aktivitami, legislativa, organizace zabývající se rekreací a cestovním ruchem, EU a národní dotace

Týden 13
Prezentace studentských seminárních prací
 
Obsah předmětu:
1.
Rekreace jako sociální fenomén (dotace 2/1)
2.Klasifikace rekreačních aktivit realizovaných v krajině, volný čas (dotace 2/1)
3.
Turistický ruch jako forma rekreace, sociální úroveň, zonace cestovního ruchu v ČR (dotace 2/1)
4.
Metody analýz turistického ruchu, SWOT analýza (dotace 2/1)
5.
Pozitivní a negativní vliv krajinných prvků na člověka, ionizace, ozón, fytoncidy, trepeny, volatilní látky; alergie a alergenní vegetace (dotace 2/1)
6.
Vliv člověka na krajinné prvky - pozitivní a negativní (dotace 2/1)
7.
Rekreační stres krajiny, kapacita, akceptovatelný impakt, rekreační potenciál a efekt (dotace 2/1)
8.Biologické, technické a biotechnické úpravy krajiny pro rekreační využití a terapie (dotace 2/1)
9.Turistické stezky, naučné stezky, hipostezky, cyklostezky, dětská hřiště (dotace 2/1)
10.Golfová hřiště, sjezdovky, běžkařské trasy, zpřístupnění krajiny pro handikapované (dotace 2/1)
11.Ochranná a nápravná opatření proti rekreačním škodám, zakázané činnosti (dotace 2/1)
12.
Kontrola rekreační činnosti, legislativa, organizace v cestovním ruchu a rekreace, EU a národní dotace (dotace 2/1)
13.
Prezentace studentských prací (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
14 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace14 h
zpracování seminární práce
24 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních - účast povinná
odevzdání seminární práce v průběhu semestru - 2 různé seminární práce
obhajoba seminárních prací
závěrečná zkouška (délka cca 2 hodiny, ústní a písemná část)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SEIGNOT, L L. Interior planting : a guide to plantscapes in work and leisure places. Aldershot: Gower, 2000. 384 s. ISBN 0-566-08069-9.
Advertising in Tourism and Leisure. 1. vyd. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 346 s. ISBN 0-7506-5432-5.
The tourism and leisure industry: shaping the future. New York: Haworth Hospitality Press, 357 s. ISBN 0-7890-2102-1.
Forest recreation. 4. vyd. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 373 s. ISBN 0-88133-714-5.
Kol. Management of recreation and nature based tourism in European forests. 1. vyd. New York: Springer, 2010. 336 s. ISBN 978-3-642-03144-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 10. 11. 2015.

Typ výstupu: