Sylabus predmetu RRHMU - Hospodářská a měnová unie (FRRMS - ZS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRHMU
Název předmětu česky:
Hospodářská a měnová unie
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s měnovou a fiskální politikou EU. Předmět poskytne vhled do ekonomických a měnových cílů a nástrojů Hospodářské a měnové unie (HMU). Posluchači se seznámí s právním základem, na němž je HMU postavena a jejím institucionálním zajištění. Studenti získají znalosti o příčinách a řešení ekonomické krize EU po roce 2008 a budoucím směřování eurozóny.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do měnové a /fiskální politiky (dotace 3/0)
 
a.Definice a role fiskální politiky
b.
Definice a role monetární politiky

2.Historie Evropské měnové unie (dotace 6/0)
 
a.Brettonwoodský řád
b.
Mezinárodní měnový fond
c.Wernerův plán
d.
Systém pevných kurzů (the snake in the tunel)
e.
Evropský měnový systém, ECU
f.
Delorsův plán, etapy a implementace
g.
Vznik eurozóny -- EURO jako platební jednotka

3.
Evropská centrální banka a Evropský systém centrálních bank (dotace 3/0)
 
a.
Eurosystém, jeho úkoly a nezávislost
b.
Evropská centrální banka
c.
Národní centrální banky

4.
Měnová politika EU (dotace 6/0)
 
a.
Cíle
b.
Nástroje
c.cenová stabilita

5.
Fiskální politika EU (dotace 3/0)
 
a.
Role fiskální politiky v EMU
b.
Pakt stability a růstu

6.
Eurozóna (dotace 6/0)
 
a.Členské státy eurozóny
b.
Podmínky pro přijetí Eura
c.
Rozšiřování Eurozóny

7.
Krize eurozóny po roce 2008 (dotace 6/0)
 
a.Bankovní krize
b.
Krize suverénních států
c.Záchranné balíčky
d.
EFSF, ESM
e.
Bankovní unie
f.
Kapitálová unie

8.
EURO a ČR (dotace 6/0)
 
a.
Mezinárodní role Eura
b.
Euro a Česká republika (výhody a rizika z přijetí Eura, institucionální zajištění, národní plán zavedení Eura v ČR

9.
Budoucnost eurozóny (dotace 3/0)
 
a.
Institucionální
b.
Ekonomická

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška40 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování a presentace případové studie během semestru: 25% z celkového hodnocení
Závěrečná písemná zkouška: 75% z celkového hodnocení
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BALDWIN, R. -- WYPLOSZ, C. The Economics of European Integration. Berkshire: McGraw-Hill , 2009. 596 s. ISBN 978-0-07-712163-1.
FIALA, P. -- PITROVÁ, M. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. ISBN 978-80-7325-180-2.
BREINEK, P. -- FLEK, V. -- KAPOUNEK, S. -- KÖNIG, P. -- KUČEROVÁ, Z. -- LACINA, L. -- LALINSKÝ, T. -- ROZMAHEL, P. -- SMRČKOVÁ, G. -- TUNKROVÁ, L. Euro: ano/ne?. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2010. 319 s. ISBN 978-80-87197-26-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace ES Evropská studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 24. 11. 2015.

Typ výstupu: