Sylabus predmetu SVN1 - Světový jazyk - Němčina 1 (PEF - ZS 2015/2016)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVN1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina 1
Název předmětu anglicky:
German 1
Semestr:
ZS 2015/2016
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Eva Břízová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na úrovní B1.
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Seznamování, rodina
b.
2.pád
c.
Spojka "weil"

2.
Lekce 1 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Rodina
b.
Minulý čas "Perfekt"

3.
Lekce 2 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Bydlení
b.
Předložky se 3. a 4. pádem

4.
Lekce 2 (dotace 0/2)
 
a.Předložky se 3. a 4. pádem
b.
Směrová příslovce

5.
Lekce 3 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Stravování, v restauraci
b.
Neurčitá a přivlastňovací zájmena
c.
Časová příslovce

6.
Lekce 4 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Zaměstnání, povolání
b.
Rady - podmiňovací způsob slovesa "sollen"
c.Spojka "wenn"

7.Lekce 5 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Sport
b.
Zvratná slovesa
c.Slovesa s předložkou

8.
Lekce 5 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Sport
b.
Zájmenná příslovce

9.
Lekce 6 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Vzdělání a kariéra
b.
Minulý čas u modálních sloves

10.Lekce 6 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Systém vzdělávání, univerzita
b.
Spojka "dass"

11.
Lekce 7 (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Svátky, oslavy
b.
Přivlastňovací zájmena, neurčitý člen

12.
Lekce 7 (dotace 0/2)
 
a.
Postavení předmětů ve větě

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
opakování klíčové gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1-7

14.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1-7

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Docházka do cvičení je povinná. Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HILPERT, S. a kol. Schritte 3 international: Kursbuch + Arbeitsbuch. 1. vyd. Ismaning: Hueber, 2006. 168 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001853-6.

Doporučená:
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: HUeber, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.
NIEBISCH, D. Schritte international 3+4: Intensivtrainer mit Audio CD. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 80 s. ISBN 978-3-19-011853-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 9. 2015.

Typ výstupu: