Course syllabus SOCE - Socioeconomic Evaluation of Public Sector (FRDIS - WS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          


Kód předmětu: SOCE
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru
Název anglicky: Socioeconomic Evaluation of Public Sector
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikace metod a technik programové a projektové evaluace.
-Aplikace stakeholder analýzy a C-A metod při řízení veřejného výdajového programu.
-Řešit problémy regionálního rozvoje s využitím projektového přístupu

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Hana Kališová dne 17. 2. 2015.

Type of output: