Sylabus předmětu RRBP - Bakalářská práce (FRRMS - LS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRBP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Garantující ústav:
Děkanát FRRMS (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Daniela Ettaleb, PhD. (zkoušející)
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Katerina Kedron, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Krejčí (zkoušející)
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Milan Palát, CSc. (zkoušející)
PhDr. Helena Pavlíčková (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (zkoušející)
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radmila Presová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
Práce má mít rozsah 1,5 - 3 AA.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
konzultace
10 h
příprava prezentace
20 h
zpracování projektů
250 h
Celkem
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu vedoucím práce při odevzdáním bakalářské práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. 110 s. ISBN 80-7067-841-0.

Doporučená:
NĚMEC, J., ŠEDINOVÁ, P. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. Dostupný z WWW: <http://www.ped.muni.cz/ wstud/download/DPaBP.rtf>.
ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
KUKRECHTOVÁ, M. Co je to bibliografická citace a proč citujeme *online+. Karviná : Regionální knihovna Karviná, 2008 *cit. 2010-01-18+. Dostupný z WWW: <http://www.rkka.cz/KVC/ bibliograficke_citace_a_proc_citujeme.ppt>.
ŠEDINOVÁ, P., NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P. Jak správně citovat *online+. Brno : Elportál, Masarykova univerzita, 2006. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=702636>. ISSN 1801-128X.
TICHÁ, L., et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce *online+. Praha : Ústřední knihovna ČVUT, 2009. Dostupný z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/studium/vskp/jak_psat_vskp.pdf>.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 2. 12. 2014.

Typ výstupu: