Sylabus předmětu ZCAD - Základy Autocadu (LDF - LS 2014/2015)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZCAD
Název předmětu česky:
Základy Autocadu
Název předmětu anglicky:
AUTOCAD Basics
Semestr:
LS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (garant)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí11.00-12.50
B514
Cvičení
Každý týden
20
Úterý
11.00-12.50
B514
L. ŠevelováCvičení
Každý týden
20
Úterý
17.00-18.50
B514L. Ševelová
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Úvod do CAD technologií v projektování. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projekčních prací při konstrukci v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student základní znalosti v projektování a přehled o dalších možnostech využití těchto moderních metod navrhování.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení se základy projekčních prací pro konstrukce v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Tvorba výkresové dokumentace. (dotace 0/2)
2.Seznámení s metodám kreslení na programovém vybavení AutoCad 2010 (dotace 0/2)
3.
Zvládnutí základních kreslících nástrojů a možností modifikací. (dotace 0/2)
4.Editace čar, šrafování, kótování, zobrazení (dotace 0/2)
 
a.
1. dílčí zadání: Výkres detailu součástky 1

5.
Práce s pomůckami, hladinami, bloky (dotace 0/2)
 
a.
2. dílčí zadání: Výkres detailu součástky 2

6.Práce v modelovém prostoru (dotace 0/2)
7.
Tvorba výkresu (dotace 0/2)
 
a.
3. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 1.část

8.Práce s textem (dotace 0/2)
 
a.
4. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 2.část

9.
Práce s rozvržením (dotace 0/2)
 
a.
5. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 3.část

10.
Tvorby půdorysu 1.část (dotace 0/2)
11.
Tvorby půdorysu 2.část (dotace 0/2)
12.
Možnosti tisku (dotace 0/2)
 
a.
Práce na samostatném dílčím zadání 1.část

13.
Sdílení dat mezi AutoCADem dalšími aplikacemi (dotace 0/2)
 
a.
Práce na samostatném dílčím zadání 2.část

14.Ukončení předmětu a odevzdání prací (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
zpracování projektů
34 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě vypracování konkrétních příkladů výkresů stavebních objektů, konstrukčních detailů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 383 s. ISBN 978-80-251-2181-8.
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2008 a 2009. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-251-2302-7.
ŠPAČEK, J. -- SPIELMAN, M. AutoCAD,Názorný průvodce pro verze 2004 až 2007. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 285 s. ISBN 80-251-1210-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 4. 2015.

Typ výstupu: