Course syllabus PEGEO - Pedology and Geology (FFWT - 2002/2003)


     Czech          English          


Course code:
PEGEO
Course title in Czech:
Pedology and Geology
Course title in English:
Pedology and Geology
Semester: 2002/2003
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
-- item not defined --
Course type: required
Type of delivery: -- item not defined --
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
-- item not defined --
Course supervisor:
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Jakub Houška, Ph.D. (instructor)
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
studied PRES form
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
Total
0 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
Betina, V. a Němec, P. , : Všeobecná mikrobiológia . Alfa, Bratislava, 1977.
Cacutt, L. , : Horniny a minerály . Edice Příroda, 1994.
Ďuďa, R.; Rejl, L.; Slivka, D , : Minerály . Aventinum, 1990.
Dudek, A.; Malkovský, M.; Suk, M , : Atlas hornin . Academia Praha, Praha, 1984.
Ellis, B. a Foth, H. , : Soil Fertility . 2nd ed. Springer, Berlin, 1998.
Etherington, J.R. , : Environment and Plant Ecology . 2nd ed. Wiley, New York, 1982.
Grunda, B. , : Lesnická pedologie a mikrobiologie lesních půd. Příručka pro cvičení . VŠZ, Brno, 1992.
Habětín, V.; Kočárek, E.; Trdlička, Z , : Geologické vědy - přehled mineralogie, petrografie a geologie . SPN Praha, 1976.
Hruška, B. , : Zemědělská geologie . Skriptum. VŠZ v Brně, 1993.
Klimo, E. , : Lesnická pedologie . VŠZ, Brno, 1990.
Kouřimský, J. , : Užitkové nerosty a horniny . Aventinum, 1999.
Laštovička, Z. a Doležalová, J. , : Lesnická a zemědělská geologie. Praktikum z geologie pro zemědělské a lesnické vědy . MZLU v Brně, 1996.
Rejšek, K. , : Lesnická pedologie. Cvičení . MZLU, Brno, 1999.
Řehoř, F. , : Přehled historické geologie a regionální geologie České republiky . Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, 1998.
Schlesinger, W.H. , : Biogeochemistry . Academic Press, San Diego, 1991.
Sotáková, S. , : Organická hmota a úrodnosť . Priroda, Bratislava, 1982.
White, R.E. , : Introduction to the Principles and Practice of Soil Science . 2nd ed. Blackwell, Oxford, 1997.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-LAND-LAND Landscaping, full-time form, initial period 2002/2003
 
Course listed in previous semesters:
 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Miroslav Prachař on 01/09/2006.

Type of output: